Savez-white

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА 1/2021

Садржај видео предавања КПЕ 1/21 биће доступан до 10.05.2021. године.

Видео материјали постављени на овом веб сајту најмењени су искључиво члановима Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске и представљају само онај дио едукације који би сте слушали на предавањима. Материјали са написима аутора, које сте иначе преузимали на семинарима, биће Вам послати поштом или путем e-mail-а на адресе које сте навели у Вашем пријавном листу. Кориштење материјала постављених на овом веб сајту у било које друге сврхе, осим наведених, те њихово неовлаштено умножавање је забрањено.  

ПРОГРАМ КОНТИНУРАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕДУКАЦИЈЕ

Рачуноводствени и правни аспект основног капитала и резерви привредног друштва - Сара Савановић

Признавање и вредновање потраживања од купаца - Проф. др Јелена Пољашевић

Опорезивање прихода физичких лица из иностранства - Мр Перса Паић

Актуелности из области индиректних пореза - Дејан Ракић, Владимир Милиновић

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

- РАЧУНОВОДСТВО -

- ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ -

- ИНДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ -