Finrar logo white

ФИНРАР - ФИНАНСИЈЕ, РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈА

Мјесечни часопис Савеза рачуновођа и ревизора РС

Savez-white

15. МЕЂУНАРОДНИ СИМПОЗИЈУМ

планиран за мај 2020. године одгођен је за 2021. годину због пандемије

изазване вирусом корона SARS-CoV-2