Savez-white

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ONLINE ПЛАТФОРМА ЗА ЕДУКАЦИЈЕ

На основу члана 43. Статута Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске бр. 237/16 од 14.07.2016. године, а у вези Закључака Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске, одлука кризних штабова органа локалне самоуправе у Републици Српској, наредби Кризног штаба Брчко дистрикта БиХ, усмјерених на спречавање ширења овог вируса, те Закључака Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ усвојених на 130. сједници одржаној 31.03.2020. године о извођењу КПЕ у ванредној ситуацији, Управни одбор на 18. електронској сједници одржаној, 31. 03. 2020. године доноси:

З А К Љ У Ч А К

I

С обзиром на новонасталу ситуацију узроковану пандемијом вируса Корона (SARS-CoV-2), те потребе усклађивања КПЕ са новонасталом ситуацијом и нужности одржавања континуитета активности професионалних рачуновођа, предстојећи циклус КПЕ ће се реализовати у измијењеној форми у односу на досадашњу.

II

Предавања која су предвиђена за циклусe КПЕ пратиће се у видео формату путем посебно регистроване интернет адресе Савеза за те потребе којој ће се приступати и путем линкова са сајтова Савеза и друштва „Финрар“. С обзиром да овакав вид едукације има донекле смањене могућности интеракције у односу на стандардне форме, извођачи треба да обезбиједе могућност повратне комуникације са обвезницима КПЕ, односно да обезбиједе задовољавајући ниво појашњења путем мејла и других видова комуникације.

III

Закључак се примјењује одмах.

ПРЕПОРУКЕ ЗА СМАЊЕЊЕ РИЗИКА ОД ИНФЕКЦИЈЕ КОРОНА ВИРУСОМ: Избјегавати блиски контакт нарочито са особама којe имају респираторне симптоме – прехладу или болест налик на грипу; често прање руку сапуном и топлом водом,  посебно након директног контакта са болесним људима и њиховом околином; уколико кишете и кашљете потребно је уста прекрити марамицом или савијеним лактом, марамицу након тога бацити у корпу за смеће и опрати руке; избјегавати додиривање носа и уста; редовно провјетравање просторија; редовно одржавање просторија; избјегавање изласка из куће уколико имају симптоме акутне респираторне инфекције и избјегавати масовна окупљања.