Savez-white

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

The Association of Accountants and Auditors of Republic of Srpska

24. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС

рачуноводствене и ревизорске професије Републике Српске

ОДРЖИВОСТ ПОСЛОВАЊА У УСЛОВИМА ВИРУСА КОРОНА:

ИЗАЗОВИ ЗА РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈУ И ФИНАНСИЈЕ

Конгресни одбор је на сједници одржаној 08.09.2020. године, донио одлуку да се 24. Међународни конгрес неће одржати у традиционалној форми.