Savez-white

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ИЗРАДА ПОЛУГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА

Садржај видео предавања семинара ПГО биће доступан од 24.06.-15.07.2021. године.

Видео материјали постављени на овом веб сајту најмењени су искључиво члановима Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске и представљају само онај дио едукације који би сте слушали на предавањима. Часопис Финрар број 6, који сте иначе преузимали на семинарима, биће Вам послат поштом. Кориштење материјала постављених на овом веб сајту у било које друге сврхе, осим наведених, те њихово неовлаштено умножавање је строго забрањено.  

ИЗРАДА ПОЛУГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРАВНА ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И АКТУЕЛНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗМЈЕНЕ У ПОРЕСКИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И БРЧКО ДИСТРИКТА

ИЗРАДА ПОЛУГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРАВНА ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ - Сара Савановић

ИЗМЈЕНЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК И ДОПУНА ЗАКОНА О ДОПРИНОСИМА - Мр Перса Паић

НАПОМЕНА: На слајду број 6 тачка 3 дошло је до грешке умјесто 500 треба да стоји 700!

НОВИ ПРОПИСИ У ВЕЗИ ЕЛЕКТРОНСКОГ ПОСЛОВАЊА СА УИО - Дејан Ракић и Владимир Милиновић

ОБРАЧУН НАКНАДА ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2021. ГОДИНЕ - Оливер Ђајић

АКТУЕЛНОСТИ У ПОРЕСКИМ ПРОПИСИМА У БРЧКО ДИСТРИКТУ - Акиф Пезеровић/i>

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА

ИЗРАДА ПОЛУГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА КОРИСНИКА БУЏЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ПОЛУГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈИ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА - Ивана Марјановић

НОВА ПРАВИЛА ЗА МЕЂУБАНКАРСКЕ НАКНАДЕ У ТРАНСАКЦИЈАМА СА ПЛАТНИМ КАРТИЦАМА - Мр Сњежана Рудић