Savez-white

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ФИНРАР - Часопис Савеза рачуновођа и ревизора РС

Finrar logo white

А Р Х И В А

Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске, на овој страници Вам се налазе сви тематски вебинари који су архивирани по годинама у којима су се одржавали. Уколико сте заинтересовани за неки од наведених вебинара контактирајте нас на е-mail: sinisa.erceg@srrrs.org.