Savez-white

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЕДУКАЦИЈА КОРИСНИКА БУЏЕТА

ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ

Извјештавање о примјени и промјенама рачуноводствених политика и процјена у финансијским извјештајима буџетских корисникаПроф. др Душко Шњегота

Анализа Извјештаја о извршењу буџетаПроф. др Јелена Пољашевић

Комуникација у духу сарадње ГСР ЈС РС и субјеката ревизијеЉиљана Форца, дипл. ек.

Обрачун пореза и доприноса у условима ванредног стањаПерса Паић, дипл.ек.

Стратешко планирање на локалном и републичком нивоу и повезивање стратешких и оперативних планова (PIFC) – Миле Баника, предсједник Савјета за рачуноводство и ревизију Републике Српске

Израда и извршење годишњег Плана рада и Плана набавкеДр Бранка Савић

Рачуноводствени третман краткоричних потраживања Гина Грубишић, дипл. ек.

Књиговодствено евидентирање у оквиру класе 3 – Властити извориИвана Марјановић, дипл.ек.