Savez-white

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ЕДУКАЦИЈА КОРИСНИКА БУЏЕТА

ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ

Одговори на питања - Семинар за кориснике буџета

Гина Грубишић

Ивана Мајрановић

Промјене у пореским процедурама у складу са новим Законом о пореском поступку Републике Српске, специфичности код буџетских корисника – Mр Перса Паић

Финансијско извјештавање ванбилансне активе и ванбилансне пасиве, потенцијалних обавеза и потенцијалне имовине код буџетских корисника – Др Бојан Ћурић

Примјена МРС-ЈС 14-Догађаји након датума извјештавања – Гина Грубишић, дипл.ек.

Инфраструктурна имовина – Проф. др Јелена Пољашевић

МРС-ЈС 32 – Уговори о концесији за пружање услуга: давалац – Ивана Марјановић, дипл.ек.

Предавање на наведену тему морате преузети на Ваш десктоп тако што ће те кликнути на плаву типку преузми, а затим кад Вам се отвори прозор са слајдом, у горњем десном углу ће те кликнути на стрелицу (која показује ка доле)  како би преузели презентацију. Након што преузмете презентацију провјерите да ли је укључен звучник на Вашем рачунару и покрените презентацију.

Управљање ризицима у јавном сектору, као значајан сегмент система финансијског управљања и контроле – Миле Баника, дипл.ек.

Предавање на наведену тему морате преузети на Ваш десктоп тако што ће те кликнути на плаву типку преузми, а затим кад Вам се отвори прозор са слајдом, у горњем десном углу ће те кликнути на стрелицу (која показује ка доле)  како би преузели презентацију. Након што преузмете презентацију провјерите да ли је укључен звучник на Вашем рачунару и покрените презентацију.

Примјена финансијских контролних поступака у јавним набавкама за вријеме пандемије COVID 19 – Др Бранка Савић

Предавање на наведену тему морате преузети на Ваш десктоп тако што ће те кликнути на плаву типку преузми, а затим кад Вам се отвори прозор са слајдом, у горњем десном углу ће те кликнути на стрелицу (која показује ка доле)  како би преузели презентацију. Након што преузмете презентацију провјерите да ли је укључен звучник на Вашем рачунару и покрените презентацију.