Savez-white

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА 2/2020

Садржај видео предавања КПЕ 2/20 биће доступан до 02.11. до 15.11.2020. године.

Видео материјали постављени на овом веб сајту најмењени су искључиво члановима Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске и представљају само онај дио едукације који би сте слушали на предавањима. Материјали са написима аутора, које сте иначе преузимали на семинарима, биће Вам послати поштом или путем e-mail-а на адресе које сте навели у Вашем пријавном листу. Кориштење материјала постављених на овом веб сајту у било које друге сврхе, осим наведених, те њихово неовлаштено умножавање је забрањено.  

П Р О Г Р А М

ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА – Са лијеве стране Вам се налази снимак вебинара одржаног у понедејељак 16.11.2020. године на којем су предавачи одговарали на актуелна питања из праксе. 

Промјене у пореским процедурама у складу са новим Законом о пореском поступку Републике Српске – Мр Перса Паић

Утврђивање и расподјела добити на основу полугодишњих и годишњих финансијских извјештаја – Проф. др Јелена Пољашевић

Актуелности из области индиректних пореза  
Дејан Ракић, дипл. правник

Закон о измјенама и допунама Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске – Мирослав Бркић, Министарство финансија РС