Savez-white

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

КОНТИНУИРАНА ПРОФЕСИОНАЛНА ЕДУКАЦИЈА 2/2021

Садржај видео предавања КПЕ 2/21 биће доступан до 02.11. до 15.11.2021. године.

Видео материјали постављени на овом веб сајту најмењени су искључиво члановима Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске и представљају само онај дио едукације који би сте слушали на предавањима. Материјали са написима аутора, које сте иначе преузимали на семинарима, биће Вам послати поштом или путем e-mail-а на адресе које сте навели у Вашем пријавном листу. Кориштење материјала постављених на овом веб сајту у било које друге сврхе, осим наведених, те њихово неовлаштено умножавање је забрањено.  

П Р О Г Р А М

РАЧУНОВОДСТВЕНИ И ПРАВНИ АСПЕКТ ПОВЕЋАЊA И СМАЊЕЊA
ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА – Сара Савановић 

РАЧУНОВОДСТВЕНО ОБУХВАТАЊЕ НЕКРЕТНИНА У СКЛАДУ СА МСФИ – Проф. др Јелена Пољашевић

НОВИНЕ У ЕЛЕКТРОНСКИМ УСЛУГАМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ
СРПСКЕ 
Мр Перса Паић

АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ИНДИРЕКТНОГ ОПОРЕЗИВАЊА – Дејан Ракић; Владимир Милиновић

ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНОШЕЊЕ ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА У ПОРЕСКОЈ УПРАВИ БРЧКО ДИСТРИКТА БИХ  Давор Нинић

СПОЉНОТРГОВИНСКА КОМОРА БиХ Немања Васић

- ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА -

РАЧУНОВОДСТВО

ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ

ИНДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ