Savez-white

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ИЗРАДА ПОЛУГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА

Садржај видео предавања семинара ПГО биће доступан од 21.07.-10.08.2020. године.

Видео материјали постављени на овом веб сајту најмењени су искључиво члановима Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске и представљају само онај дио едукације који би сте слушали на предавањима. Часопис Финрар број 6, који сте иначе преузимали на семинарима, биће Вам послат поштом. Кориштење материјала постављених на овом веб сајту у било које друге сврхе, осим наведених, те њихово неовлаштено умножавање је строго забрањено.  

ИЗРАДА ПОЛУГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРАВНА ЛИЦА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И АКТУЕЛНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗМЈЕНЕ У ПОРЕСКИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ И БРЧКО ДИСТРИКТА

ПОЛУГОДИШЊИ ОБРАЧУН – ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ - Перса Паић

Кратко уводно обраћање Персе Паић можете погледати у видеу са лијеве стране. Предавањe на наведену тему морате преузети на Ваш десктоп тако што ће те кликнути на плаву типку преузми презентацију, а затим кад Вам се отвори прозор са слајдом, у горњем десном углу ће те кликнути на стрелицу (која показује ка доле)  како би преузели презентацију. Након што преузмете презентацију провјерите да ли је укључен звучник на Вашем рачунару и покрените презентацију.

ПЕРИОДИЧНО И СЕГМЕНТНО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ - Проф. др Душко Шњегота

Кратко уводно обраћање проф. др Душка Шњеготе можете погледати у видеу са лијеве стране. Предавање на наведену тему морате преузети на Ваш десктоп тако што ће те кликнути на плаву типку преузми презентацију, а затим кад Вам се отвори прозор са слајдом, у горњем десном углу ће те кликнути на стрелицу (која показује ка доле)  како би преузели презентацију. Након што преузмете презентацију провјерите да ли је укључен звучник на Вашем рачунару и покрените презентацију.

ОБРАЧУН НАКНАДА ПО ПОСЕБНИМ ПРОПИСИМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.06.2020. ГОДИНЕ - Оливер Ђајић

Кратко уводно обраћање Оливера Ђајића можете погледати у видеу са лијеве стране. Предавање на наведену тему морате преузети на Ваш десктоп тако што ће те кликнути на плаву типку преузми презентацију, а затим кад Вам се отвори прозор са слајдом, у горњем десном углу ће те кликнути на стрелицу (која показује ка доле)  како би преузели презентацију. Након што преузмете презентацију провјерите да ли је укључен звучник на Вашем рачунару и покрените презентацију.

НАСТАНАК ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ КОД ОПОРЕЗИВАЊА ПДВ-ом - Дејан Ракић и Владимир Милиновић

Кратко уводно обраћање Дејана Ракића можете погледати у видеу са лијеве стране. Предавање на наведену тему морате преузети на Ваш десктоп тако што ће те кликнути на плаву типку преузми презентацију, а затим кад Вам се отвори прозор са слајдом, у горњем десном углу ће те кликнути на стрелицу (која показује ка доле)  како би преузели презентацију. Након што преузмете презентацију провјерите да ли је укључен звучник на Вашем рачунару и покрените презентацију.

МЈЕРЕ ВЛАДЕ РС У ЦИЉУ САНИРАЊА ПОСЉЕДИЦА COVID – 19 ЗА АПРИЛ И МАЈ 2020. ГОДИНЕ, ПОРЕСКИ И РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТРЕТМАН ПОСЛОВНИХ ДОГАЂАЈА КОЈИ СУ НАСТАЛИ ЗА ВРИЈЕМЕ ТРАЈАЊА ВАНРЕДНОГ СТАЊА - Мирослав Бркић

Кратко уводно обраћање Мирослава Бркића можете погледати у видеу са лијеве стране. Предавање на наведену тему морате преузети на Ваш десктоп тако што ће те кликнути на плаву типку преузми презентацију, а затим кад Вам се отвори прозор са слајдом, у горњем десном углу ће те кликнути на стрелицу (која показује ка доле)  како би преузели презентацију. Након што преузмете презентацију провјерите да ли је укључен звучник на Вашем рачунару и покрените презентацију.

АКТУЕЛНОСТИ У ПОРЕСКИМ ПРОПИСИМА У БРЧКО ДИСТРИКТУ БИХ - Даница Пајић

Кратко уводно обраћање Данице Пајић можете погледати у видеу са лијеве стране. Предавање на наведену тему морате преузети на Ваш десктоп тако што ће те кликнути на плаву типку преузми презентацију, а затим кад Вам се отвори прозор са слајдом, у горњем десном углу ће те кликнути на стрелицу (која показује ка доле)  како би преузели презентацију. Након што преузмете презентацију провјерите да ли је укључен звучник на Вашем рачунару и покрените презентацију.

ИЗРАДА ПОЛУГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА КОРИСНИКА БУЏЕТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ

ПРИПРЕМА ПОЛУГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА (НОВИНЕ У ПРОПИСИМА) - Гина Грубишић

Кратко уводно обраћање Гине Грубишић можете погледати у видеу са лијеве стране. Предавања на наведену тему морате преузети на Ваш десктоп тако што ће те кликнути на плаву типку преузми презентацију, а затим кад Вам се отвори прозор са слајдом, у горњем десном углу ће те кликнути на стрелицу (која показује ка доле)  како би преузели презентацију. Након што преузмете презентацију провјерите да ли је укључен звучник на Вашем рачунару и покрените презентацију.

ПОЛУГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈИ У БУЏЕТСКОМ СЕКТОРУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Ивана Марјановић

Кратко уводно обраћање Иване Марјановић можете погледати у видеу са лијеве стране. Предавање на наведену тему морате преузети на Ваш десктоп тако што ће те кликнути на плаву типку преузми презентацију, а затим кад Вам се отвори прозор са слајдом, у горњем десном углу ће те кликнути на стрелицу (која показује ка доле)  како би преузели презентацију. Након што преузмете презентацију провјерите да ли је укључен звучник на Вашем рачунару и покрените презентацију.