Savez-white

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

The Association of Accountants and Auditors of Republic of Srpska

24. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС

рачуноводствене и ревизорске професије Републике Српске

ОДРЖИВОСТ ПОСЛОВАЊА У УСЛОВИМА ВИРУСА КОРОНА:

ИЗАЗОВИ ЗА РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈУ И ФИНАНСИЈЕ

Бања Врућица, 16-18. септембар 2020. године